SOL-TRYCK Hälsoprodukter AB

KONTAKTA OSS

Sol-Tryck Hälsoprodukter har sedan många år bedrivit en import- och försäljningsverksamhet av naturenliga produkter.

Företaget har sin grund i Maria Trebens erfarenheter med örter i samklang med naturen, men har under årens lopp utökats med kompletterande produkter. Oförändrat är dock grundkraven på produkterna, att de skall vara så långt som möjligt baserade på naturliga ämnen med ett minimum av tillsatser.


Har du frågor eller funderingar kring vårt sortiment eller våra produkter - hör gärna av dig!

 
 
 
 
 

TELEFON

E-POST

ADRESS

Ingen butik med försäljning - enbart kontor.